Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 • Administratorem danych osobowych jest „ENS Agnieszka Zalewska” z siedzibą i pod adresem: 83-110 Tczew, ul. Staffa 2, adres email: a.zalewska@posteo.de
 • Dane osobowe zbierane i przetwarzane są: w minimalnym niezbędnym zakresie:
  1. imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rachunku bankowego – w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez kupującego zamówień, w celu rozpatrywania składanych przez kupującego reklamacji oraz zwrotu zakupionych przedmiotów w przypadku realizacji przez kupującego prawa odstąpienia od umowy (podstawa – art. 6 ust.1 lit b/ RODO – niezbędność do wykonania umowy)
  2. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej – w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera, obejmującego wysyłanie treści marketingowych (podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a/ RODO – dobrowolna zgoda)
  3. adres poczty elektronicznej – do logowania się i wpisywania komentarzy na blogu poczytne.pl, a także korzystania z formularza kontaktowego (podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a/ RODO – dobrowolna zgoda)

Ponadto  Administrator prowadzi w mediach społecznościowych profile – Instagram i Facebook i przetwarza dane osobowe Użytkowników je odwiedzających jedynie na potrzeby  promowania wydarzeń organizowanych przez Administratora oraz w celu informowania o aktywności Administratora, jak i promowaniu jego usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych (podstawa – art. 6 ust.1 lit. f/ RODO – w związku z promowaniem marki Administratora oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności z nią związanej).

3) Administrator – aby dostarczyć Użytkownikowi usługi świadczone drogą elektroniczną oraz poprawić jakość tych usług wykorzystuje tzw. cookie serwisowe. Dlatego Administrator oraz pozostałe podmioty świadczące usługi statystyczne i analityczne na jego rzecz – korzystają z plików cookies, aby przechowywać informacje lub aby móc uzyskać dostęp do informacji dotąd przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (jak na przykład: telefon, tablet, komputer itp.). Jakie pliki cookies są wykorzystywane:

 1. user centric security cookies – pliki mające zapewnić bezpieczeństwo, są m.in. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 2. user input cookies – pliki z danymi, które wprowadza Użytkownik (jest to identyfikator sesji) na czas trwania sesji
 3. authentication cookies – pliki cookies uwierzytelniające, które są wykorzystywane gdy do wykonania usługi niezbędne jest uwierzytelnienie na czas trwania sesji
 4. user centric security cookies – pliki mające zapewnić bezpieczeństwo, są m.in.. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 5. multimedia player session cookies – pliki sesyjne odtwarzaczy multimedialnych (np. odtwarzacza flash), na czas trwania sesji
 6. pliki cookies mające na celu monitorowanie ruchu na stronie internetowej, co związane jest z analityką danych. Obejmują one m.in. cookies Google Analytics (wykorzystywane przez Google dla analizy tego, w jaki sposób Użytkownik korzysta z serwisu, jak również do opracowywania i tworzenia raportów, zestawień, statystyk mówiących o funkcjonowaniu Serwisu). Należy mieć na uwadze, że Google zebranych w ten sposób danych nie łączy dla umożliwienia identyfikacji Użytkownika i nie wykorzystuje do identyfikacji Użytkownika. Wszelkie informacje związane ze szczegółami tej usługi znajdują się na stronie: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 7. shopping cart cookies – pliki mające na celu zapamiętywanie zawartości koszyka na czas trwania sesji
 8. user interface customization cookies – trwałe pliki cookies mające na celu personalizację interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji (ew. nieco dłużej)
 • Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody. Okres przetwarzania danych może być dłuższy w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 • Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług uniemożliwi ich świadczenie.
 • Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Wyjątkiem jest przekazywanie danych osobowych podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody, użytkownik może w każdym momencie cofnąć zgodę.
 • Dane osobowe, udostępnione przez użytkownika, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.